• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

 01

W ramach zajęć mających na celu przybliżenie, poznanie różnych zawodów, klasę III b , odwiedził w dniu 19X b.r. funkcjonariusz policji aspirant Tomasz Bielski- Dzielnicowy Miasta i Gminy Wielbark. Dzieci poznały specyfikę działań tej osoby. Oprócz tego policjant zwrócił im uwagę na różne niewłaściwe i niebezpieczne dla nich zachowania oraz na konsekwencje jakie mogą z tego wynikać.                                                                                                                              opracowała: Elżbieta Jackiewicz

   


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl