• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

0

W Szkole Podstawowej w Wielbarku odbyła się ewaluacyjna debata społeczna, w której udział wzięli uczniowie klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w Wielbarku oraz uczniowie klas VII i VIII Zespołu Szkół Podstawowych w Jedwabnie. Debata odbyła się pod hasłem „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE!”, podczas której omówiona została odpowiedzialność prawna osób nieletnich w związku z posiadaniem, udzielaniem, zażywaniem czy sprzedawaniem środków zabronionych.

W piątek (27.10.2023) w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku odbyła się ewaluacyjna debata społeczna pn. „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE”. W debacie społecznej udział wzięli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej w Wielbarku Robert Kwiatkowski, przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku Magdalena Szabel, przedstawiciel Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ANIMUS Marcin Tomaszewski oraz Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielbarku oraz Zespołu Szkół Podstawowych w Jedwabnie, a także rodzice uczniów. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku mgr Andrzej Walewski.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania, przywitaniu przybyłych gości oraz przedstawieniu celu debaty przyszedł czas na zabranie głosu przez pierwszego prelegenta spotkania. Dzielnicowy miasta i gminy Wielbark mł. asp. Tomasz Bielski przedstawił zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia służącego do przekazania informacji Policji o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo opowiedział również o darmowej Aplikacji Moja Komenda, która pozwala w szybki i łatwy sposób skontaktować się z dzielnicowym danego terenu oraz jednostką Policji, bez konieczności dostępu do Internetu. W dalszej części spotkania przedstawiciel Ośrodka ANIMUS Marcin Tomaszewski przekazał informacje dotyczące ośrodka, zasad funkcjonowania, postępowania w przypadku zgłoszenia się dziecka oraz omówił współczesne zagrożenia oraz problemy dzieci i młodzieży zgłaszających się do ośrodka. Następnie głos zabrała przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku Magdalena Szabel, która powiedziała o tym jak działa komisja oraz gdzie na terenie gminy Wielbark szukać pomocy w przypadku problemów dotyczących uzależnień. Później policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie st. sierż. Joanna Manelska powiedziała o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich dotyczącej zażywania, posiadania, udzielania innym osobom oraz rozpowszechniania środków odurzających. Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie asp. Zbigniew Stankiewicz, który opowiedział o strukturze szczycieńskiej jednostki, działaniach podejmowanych na rzecz walki z przestępczością narkotykową.

Dużym zainteresowaniem wśród wszystkich zaproszonych gości cieszyła się prezentacja sprzętu, którym dysponuje szczycieńska jednostka, który służy policjantom w ich codziennej służbie. Mowa o analizatorze Aquilascan, urządzeniu do wykonywania wstępnych testów na obecność narkotyków w organizmie osoby badanej.

Na koniec, prowadząca debatę st. sierż. Agata Stefaniak podsumowała treści przekazane podczas debaty, podziękowała zebranym gościom, w szczególności gospodarzowi spotkania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wielbarku mgr Andrzejowi Walewskiemu. Szczególne podziękowania skierowane były również do osób, które wzięły czynny udział w przedmiotowej debacie, prelegentom oraz przybyłym na spotkanie dyrektorom, nauczycielom, pedagogom, uczniom oraz rodzicom.

Źródło: https://szczytno.policja.gov.pl/o17/aktualnosci/112349,Szczytno-Ewaluacyjna-debata-spoleczna-Narkotykom-i-dopalaczom-mowimy-NIE.html

   


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl