• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

3Uczniowie klas pierwszych oficjalnie dołączyli do grona czytelników biblioteki szkolnej. Był to dzień, na który uczniowie czekali z utęsknieniem. Na początku pierwszaki zapoznały się z regulaminem wypożyczania i zasadami postępowania z książkami oraz zasadami zachowania się w bibliotece. Złożyli „Obietnicę czytelnika”, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie podpisali swoje karty biblioteczne i pierwszy raz wypożyczyli książki. Założenie karty bibliotecznej i pierwsze wypożyczanie książek dało dzieciom dużo radości i powodu do dumy.               opracowanie: Anna Stadlewska, zdjęcia Katarzyna Janowska

   

 

   certyfikat   cer

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

spwielbark@wp.pl