• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
4
26.10.2023 r. uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu z żołnierzami. Klasa III b przeprowadziła wywiad z jednym z wojskowych przebywających na terenie szkoły na temat zawodu żołnierza. Dzieci między innymi dowiedziały się, co trzeba robić, żeby w przyszłości zostać wojskowym i jakie trudności musi pokonywać już w czasie służby. Na pytanie: Dlaczego został pan żołnierzem? Usłyszały odpowiedź: Bo kocham swój kraj.                                                                  opracowała: Elżbieta Jackiewicz

     

 

   certyfikat   cer

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

spwielbark@wp.pl