• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

zak9To myśl przewodnia uroczystego zakończenia roku, które miało miejsce 24.06.2022 r. w szkolnej hali. Po przywitaniu przybyłych gości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom. Następnie głos zabrała wicedyrektor szkoły – pani Wioletta Deptuła, dziękując wszystkim za ciężką pracę w minionym roku szkolnym oraz życząc zasłużonego odpoczynku. Wicedyrektow imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała za wieloletnią pracę odchodzącym nauczycielkom – paniom Mirosławie Abramczyk, Bożenie Borodziuk, Bożenie Kucińskiej i Danucie Kensy. W dalszej części uroczystości wicedyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów kl. VIII, nagrody burmistrza oraz nagrody książkowe uczniom kl. IV – VIII, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

Wyróżniono również aktywną pracę na rzecz Samorządu Szkolnego. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna zaprezentowana przez kl. VII i VIII, po czym uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami. Wszystkim życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

                                                                                                                                                tekst: Ewa Radomska, zdjęcia Jolanta Gudzbeler

zak01zak00

 zak 02zak 03zak 04zak05zak 06zak07zak08


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl