• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

de3

W czwartek (03.11.2022r.) w Szkole Podstawowej w Wielbarku odbyła się debata społeczna pn. „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE”. W debacie społecznej udział wzięli zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wielbarku Dariusz Szepczyński, przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie Anna Kanak, przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku Magdalena Sznabel, przedstawiciel Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ANIMUS Przemysław Piotrowski oraz Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wielbark oraz Jedwabno, a także rodzice uczniów. Po rozpoczęciu spotkania, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie nadkom. Andrzej Andraczek oficjalnie przywitał przybyłych gości oraz przedstawił cel debaty.

Następnie głos zabrał dzielnicowy miasta i gminy Wielbark mł. asp. Tomasz Bielski, który przedstawił zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia służącego do przekazania informacji Policji o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo opowiedział również o darmowej Aplikacji Moja Komenda, która pozwala w szybki i łatwy sposób skontaktować się z dzielnicowym danego terenu oraz jednostką Policji, bez konieczności dostępu do Internetu. W dalszej części spotkania przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie Anna Kanak powiedziała o szkodliwości oraz wpływie substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Następnie przedstawiciel Ośrodka ANIMUS Przemysław Piotrowski przekazał informacje dotyczące ośrodka, zasad funkcjonowania, postępowania w przypadku zgłoszenia się dziecka oraz omówił współczesne zagrożenia i problemy dzieci i młodzieży zgłaszających się do ośrodka. Później głos zabrała przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku Magdalena Sznabel, która powiedziała o tym jak działa komisja oraz gdzie na terenie gminy Wielbark szukać pomocy w przypadku problemów dotyczących uzależnień. Następnie policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie st. sierż. Joanna Manelska powiedziała o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich dotyczącej zażywania, posiadania, udzielania innym osobom oraz rozpowszechniania środków odurzających. Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie podkom. Marcin Stawiarz, który opowiedział o strukturze szczycieńskiej jednostki, działaniach podejmowanych na rzecz walki z przestępczością narkotykową. Dużym zainteresowaniem wśród wszystkich zaproszonych gości cieszyła się prezentacja sprzętu, którym dysponuje szczycieńska jednostka, który służy policjantom w ich codziennej służbie. Mowa o analizatorze Aquilascan, urządzeniu do wykonywania wstępnych testów na obecność narkotyków w organizmie osoby badanej. Na koniec, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie nadkom. Andrzej Andraczek podsumował treści przekazane podczas debaty, podziękował zebranym gościom Szczególne podziękowania skierowane były również do osób, które wzięły czynny udział w przedmiotowej debacie, prelegentom oraz przybyłym na spotkanie dyrektorom, nauczycielom, pedagogom, uczniom oraz rodzicom.                                                                                                                                Źródło: KPP Szczytno

de1de2de4de5

 

   certyfikat   cer

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

spwielbark@wp.pl