Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02

Strona internetowa spwielbark.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo,

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- w nagłówkach stron umieszczony został metatag zawierający link do Deklaracji Dostępności,

- kontrast pomiędzy tekstem a tłem spełnia wymagania poziomu AAA,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25, ostatnia aktualizacja 2024-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: WAVE- Walidator WCAG 2.0 (https://wave.webaim.org/), z którego wynika, że strona internetowa https://spwielbark.pl  jest w znacznym stopniu dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Adres przeprowadzonej analizy: https://wave.webaim.org/report#/https://spwielbark.pl 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Gudzbeler-Biedulska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  89 621 84 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ulicy Mikołaja Kopernika 10 „zabytkowy budynek szkoły”

Dojazd

Do siedziby Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku przy ul. Mikołaja Kopernika 10 można dojechać transportem prywatnym (bezpłatny parking wzdłuż ogrodzenia szkoły przy ul. Mikołaja Kopernika 10) lub transportem publicznym. Odległość do najbliższego przystanku komunikacji publicznej wynosi 200 m.

Opis ogólny budynków przy ulicy Mikołaja Kopernika 10

Na ogrodzonym terenie szkoły znajdują się trzy budynki do których prowadzą trzy bramki i trzy bramy wjazdowe:

  1. Zabytkowy budynek szkoły to budowla składająca się z trzech kondygnacji w której znajdują się sale lekcyjne, gabinety dyrektora, psychologa i pedagoga szkolnego, biblioteka, aula. Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat szkoły wraz z gabinetem dyrektora. Wejście główne dla interesantów znajduje się od strony południowej. Możliwe jest również wejście od strony wschodniej.

Dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej znajduje się winda pozwalająca przemieszczać się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I i II piętrze. Na I piętrze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

  1. Budynek parterowy, w którym znajdują się sale lekcyjne, sekretariat uczniowski, gabinet wicedyrektora, pielęgniarki i logopedy, stołówka. Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Mikołaja Kopernika. Dla osób na wózkach dostępne są podjazdy przed budynkiem oraz korytarze i pomieszczenia na terenie całego budynku.
  2. Budynek hali sportowej w którym znajduje się płyta boiska, widownia, sala rehabilitacyjna, siłownie, gabinet kierownika hali. Wejście główne do budynku prowadzi przez wiatrołap od strony zachodniej. Do budynku można dotrzeć bramą od ulicy Czarnieckiego.

Przed budynkiem znajduje się parking.
Dla osób na wózkach dostępne są podjazdy przed budynkiem korytarze i pomieszczenia na poziomie zerowym, toaleta dla niepełnosprawnych i wyznaczona strefa dla osób na wózkach na płycie boiska.

Do budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową im Królowej Jadwigi w Wielbarku przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./faks:89 621 84 33

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi, ul. M. Kopernika 10, 12-160 Wielbark

Na terenie Szkoły nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

Informujemy, że na teren Uczelni można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl