• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

6

8 marca, jest okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla wszystkich wspaniałych kobiet, które są częścią naszej społeczności szkolnej. Jest to również doskonały moment, aby celebrować ich osiągnięcia, siłę, poświęcenie i determinację, którą inspirują codziennie. W ramach tego wyjątkowego dnia, chłopcy z Samorządu Uczniowskiego postanowili wyrazić swoje podziękowania poprzez drobne gesty. Dziewczętom wręczyli słodkie upominki, aby okazać wdzięczność za ich obecność i wkład w szkolną społeczność. Natomiast nasze panie nauczycielki i pracownice otrzymały od chłopców piękne laurki i kwiatki, jako wyraz ich uznania i szacunku za pracę oraz wsparcie, które Panie nam zapewniają.                                                                                                          Opracowanie: opiekunowie SU Ewa Mazur, Jolanta Zapadka


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

spwielbark@wp.pl