Projekt „Wybieramy aktywne formy spędzania czasu wolnego”

„Wybieramy aktywne formy spędzania czasu wolnego”

skierowany jest do uczniów klas VII oraz II i III Gimnazjum  przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku oraz ich rodziców.

Treści zostały podzielone na cztery bloki tematyczne:

 1. Nauka pływania - uczestniczymy w zajęciach na pływalni w Chorzelach
 2. Gimnastyka sportowa i taniec propozycją aktywnego spędzania  wolnego czasu –zajęcia gimnastyczne i taneczne dla uczniów
 3. Rodzinne rajdy rowerowe – sposób na nudę i zacieśnianie więzi w rodzinie.
 4. Zbiórka odpadów jednym z aktywnych i wartościowych sposobów spędzania wolnego czasu.

Projekt ten zakłada zaangażowanie następujących firm i instytucji:

 • IKEA Industry
 • Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych
 • Rada Rodziców

Cele edukacyjne:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie, hala sportowa),
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
 • możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • kształtowanie świadomości ochrony, racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.
 • promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • aktywizowanie rodzin do aktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

Projekt przygotowali i zrealizowali: Agata Skwiot, Jarosław Mazur, Wojciech Musiał, Jarosław Polak, Zdzisław Domżalski, Joanna Szczepanek.

28233248 412390942551594 311946893 n28313259 413453755778646 67276535 n28383602 413454452445243 723776750 nDSC 0837


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl